Previous Entry Share Next Entry
Թուրքիա - Բանակ - Կառավարություն
logo-lurer-yandex
lurer wrote in armenia_turkey
11:16 31.07.2011
Թուրքիա - Բանակ - Կառավարություն
Թուրքիա - Բանակ - Կառավարություն

Տեքստն ամբողջությամբ կարդացեք ԼՈՒՐԵՐ.net ազատ լրատվական ցանցում


?

Log in